Debatpodium Arminius

Rotterdam is een dynamische stad waarin 176 culturen hun thuis vinden en een veelvoud hiervan aan ideeën en meningen. Altijd in beweging en vaak voorloper op de landelijke tendens, zowel op het gebied van politiek als op het gebied van architectuur, kunst en cultuur. Debatpodium Arminius staat midden in deze diverse stad, zowel letterlijk als figuurlijk. Hun missie is de hartslag van de stad en haar bevolking aan te voelen en te vertalen naar een publiek gesprek.

Uitdaging

Arminius signaleert maatschappelijke ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau en initieert en faciliteert het debat hierover in Rotterdam. Hierbij werken zij zoveel mogelijk samen met verschillende partners in de stad. Om het historische en beeldbepalende pand in de binnenstad te behouden voor Rotterdam verhuren zij daarnaast hun zalen voor verschillende evenementen zoals culturele activiteiten, congressen, lezingen en trouwerijen.

De website is een belangrijk platform. Hier bestellen mensen hun tickets voor de diverse evenementen en kunnen ze meer informatie aanvragen voor het huren van een zaal. Arminius had onvoldoende beschikking over relevante data, omdat de website hier onvoldoende op was ingericht. IMFUEL werd gevraagd om Google Analytics 4 en Google Tag Manager in te richten en daarnaast de data visueel inzichtelijk te maken.

Aanpak

Voordat we begonnen met het opzetten van een meetplan werd er eerst een sessie georganiseerd op locatie bij de klant. Tijdens deze sessie liepen we samen door de website en bespraken we wat er exact gemeten moest worden en welke data inzichtelijk moesten worden gemaakt. Vanuit de inzichten van deze sessie werd een meetplan opgesteld. Daarna vond de inrichting van Google Analytics 4 en Google Tag Manager plaats. Na de inrichting ontwikkelden we een dashboard dat inzicht geeft in de belangrijkste statistieken.

Verder hebben we de website gekoppeld aan Hotjar, een analytische tool die inzicht geeft in het muis- en klikgedrag van de bezoekers. Dit is een extra laag aan relevante data bovenop de uitgebreide dataset van Google Analytics 4.

IMFUEL - Google Analytics en Google Tag Manager

Resultaat

We hebben ervoor gezorgd dat de website goed wordt doorgemeten: het verkeer en de conversies (ingevulde formulieren). Daarnaast geeft het dashboard nu overzichtelijk en snel de meest relevante statistieken voor het interne team. Samen met de inzichten van Hotjar in het muis- en klikgedrag van bezoekers geeft dit voldoende inzichten om keuzes te maken op basis van data en minder op onderbuikgevoel.