Waterbus

Waterbus is een regionaal vervoersnetwerk in Rotterdam-Drechtsteden dat snelle en moderne boten inzet om passagiers over het water te vervoeren, op weg naar hun bestemming. Het verbindt Rotterdam, Dordrecht en verschillende omliggende gemeenten zoals Kinderdijk en Biesbosch.

Uitdaging

Waterbus heeft de ambitie om binnen afzienbare tijd 1,8 miljoen reizigers aan boord van de Waterbus welkom te heten. Om deze doelstelling te realiseren is online marketing een belangrijk onderdeel binnen het marketingplan. IMFUEL werd gevraagd om ondersteuning te bieden in het promoten van Waterbus via betaalde advertenties (Google Ads). Belangrijk binnen dit vraagstuk was het inzichtelijk maken in welke mate de online inspanningen bijdragen aan de ticketverkoop via de webshop.

Aanpak

We namen eerst de website en webshop onder de loep. Hoe is alles met elkaar gekoppeld? Wat is er ingericht? Waar zien wij nog noodzakelijke verbeteringen? Na deze analyse werd er gestart met het opzetten van een meetplan ten behoeve van de inrichting van Google Analytics 4 (GA4) en Google Tag Manager (GTM).

Tijdens deze inrichting werden zowel de website als de webshop meegenomen, zodat elke order die binnenkomt via de betaalde advertenties wordt gemeten. Na de inrichting ontwikkelden we een dashboard dat inzicht geeft in de belangrijkste statistieken. Zodra het technisch inrichten van GA4 en GTM was afgerond, werd er gestart met het opzetten en uitvoeren van Google Ads.

De campagnes richten zich op drie doelgroepen, toeristen/dagjesmensen, scholieren/studenten en forenzen, en zijn ingericht via de ‘see–think–do’ strategie. Met deze aanpak zorgen we ervoor dat de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste doelgroep wordt getoond. Dit vergroot de kans op een conversie, in dit geval een order in de webshop. De campagnes zijn nog steeds actief.

Resultaat

Door het inzetten van betaalde advertenties gericht op een specifieke doelgroep hebben we gezorgd voor meer zichtbaarheid onder potentiële passagiers van de Waterbus. Dit heeft de eerste maanden geresulteerd in 23% meer verkeer naar de website. Met name de reisplanner en de ticketpagina lieten grote stijgingen zien, dat zijn ook de pagina’s waar de conversie plaatsvindt. Daarnaast zagen we een flinke stijging in het aantal bestellingen via de webshop. Er werd een groei van 85% geconstateerd ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar; het aandeel orders via de betaalde advertenties steeg naar 63%. Hiervan kwam 19% vanuit de ‘see’ en ’think’ fase; de oriënterende fases waarin men op zoek is naar vervoer naar een specifieke bestemming, maar nog niet concreet op zoek is naar een ticket voor de Waterbus en hierin dus geïnformeerd en overtuigd dient te worden.

Het volgende stadium binnen dit project is het optimaliseren van de advertenties, met focus op de ‘see’ en ’think’ fase. In de eerste opzet van de campagne navigeerden bezoekers direct naar de pagina’s van de reisplanner of ticketpagina. Dat was mogelijk te direct en die aanname wilden we testen. We denken het percentage ticketverkoop binnen de oriënterende fases te laten groeien door bezoekers eerst te laten navigeren naar een landingspagina over een specifieke bestemming binnen de campagne waar de Waterbus naartoe vaart: Rotterdam, Dordrecht, Kinderdijk en Biesbosch. Om vanuit daar een ticket te kopen. Er is voor elke bestemming een landingspagina gebouwd, de campagnes zijn ingericht en gelanceerd. In de eerste week zagen we direct een 4x hogere conversie. Dat heeft ons overtuigd om alle campagnes binnen deze fases om te zetten naar deze nieuwe strategie.