logo

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar jij je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel IMFUEL zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan IMFUEL niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. IMFUEL garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. IMFUEL wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het ongestoord gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

IMFUEL behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij je vriendelijk om deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

 

Contact

IMFUEL

Telefoon: +31 10 888 37 44
E-mail: info@imfuel.com

Algemene Voorwaarden